Partneři

FF Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3/5, č.p.560, 116 36 Praha 1
místo realizace: Ústav informačních studií a knihovnictví, IČ 00216208

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
založena:
19. 3. 1998 - IČ 679 83 324 - občanské sdružení - sídlo Bubenská 1, Praha 7
předsedkyně:
Ing. Danuše Steinová, členové výboru:
PhDr. Jaroslava Slánská, CSc., PhDr. Jana Koblihová

DDM Karlínské Spektrum
Karlínské nám 7
186 00 Praha 6

Expertis Praha spol., s.r.o.
Kafkova 16, 160 00  Praha 6,
IČ: 25069845
ředitelka: Lenka Papadakisová