Lidé projektu 

Odborný garant projektu: PhDr. Ivana Hospodářová
Manažer projektu: Oldřich Balhar
   
Webové stránky a informační technologie: Štěpán Karban
Administrativní pracovnice: Miroslava Kováčiková
Public Relations: Ing. Lenka Nováková

 Odborní spolupracovníci:
PhDr. Vladimír Jelen
Bc. Robert Pik
Ivana Vostárková
Robert Sättler
PhDr. Renata Novobilská
Ing. Mgr. Zdeněk Kilian
Milan Hutta
PhDr. Jana Vejsadová
PaeDr. Olga Medlíková
Mirek Fiala