Cílem vytvoření E-learnigových kurzů projektu Tvořivý dialog je rozšíření hlavních výstupů projektu, tedy rozsáhlých tréninkových materiálů pro rozvoj schopností tvořivého dialogu a komunikačních dovedností. Materiály vytvořené v rámci projektu Tvořivý dialog mají
a) textový charakter, který v rámci zpracované metodiky umožňuje účastníkům kurzu učit se intenzivním zážitkem ve skupině učících se lidí
b) charakter videoukázek cvičení a lektorské práce s jednotlivými tématy (práce s informacemi, konflikty, argumentace, postoj k sobě i druhým v dialogu)
c) formu e-learningových kurzů pro samostatné učení Následující ukázka e-learningového kurzu je zaměřena na problematiku zvládání konfliktních situací v dialogu s druhými lidmi. Bližší informace Vám poskytneme zde

Ukázka : Umění jednat s lidmi a zvládání konfliktů

Interpersonální styly řešení konfliktů

Zvažte situace, kdy shledáváte, že se Vaše přání liší od jiné osoby. Jak obvykle reagujete?

U otázek vybete tvrzení A nebo B, podle toho, co je nejvíce charakteristické pro vaše jednání
Č. Otázky
1. a. Jsou okamžiky, kdy nechávám ostatním odpovědnost za řešení problémů.
b. Raději než jednat o věcech, na kterých se neshodneme, se snažím zdůraznit věci, na kterých se oba shodneme.
2. a. Snažím se nalézt kompromisní řešení.
b. Pokouším se jednat o všech jejich i mých zájmech.
3. a. Obvykle si stojím za svými cíli.
b. Mohl(a) bych se pokusit zmírnit cítění druhých a zachovat náš vztah.
4. a. Snažím se nalézt kompromisní řešení.
b. Někdy obětuji svá vlastní přání přáním druhé osoby.
5. a. Zásadně vyhledávám pomoc druhého při hledání řešení.
b. Snažím se dělat to, co je nutné, abych se vyvaroval(a) zbytečného napětí.
6. a. Snažím se vyhnout nepříjemnostem.
b. Snažím se získat svoji pozici.
7. a. Snažím se odložit problém do té doby, až budu mít čas si vše promyslet.
b. Vzdávám se některých stanovisek výměnou za jiné.
8. a. Obvykle si stojím za svými cíli.
b. Pokouším se dostat všechny starosti a problémy okamžitě na povrch.
9. a. Mám pocit, že odlišnosti nestojí vždy za znepokojení.
b. Vynakládám určité úsilí, abych dosáhl(a) svého.
10. a. Stojím si za svými cíli.
b. Snažím se nalézt kompromisní řešení.
11. a. Pokouším se dostat všechny starosti a problémy okamžitě na povrch.
b. Mohl(a) bych se pokusit zmírnit cítění druhých a zachovat náš vztah.
12. a. Někdy se vyhýbám postojům, které by vyvolaly polemiku.
b. Nechám ji zastávat některé z jejích postojů, jestliže ona mi nechá zastávat některé z mých.
13. a. Navrhuji zlatý střed.
b. Naléhám, aby bylo po mém.
14. a. Sděluji své představy a ptám se na její.
b. Snažím se jí ukázat logiku a výhody mého postoje.
15. a. Mohl(a) bych se pokusit zmírnit cítění druhých a zachovat náš vztah.
b. Snažím se dělat, co je nutné, abych se vyvaroval(a) napětí.
16. a. Snažím se nezranit city druhého.
b. Snažím se přesvědčit druhou osobu o výhodách svého postoje.
17. a. Obvykle si stojím za svými cíli.
b. Snažím se dělat, co je nutné, abych se vyvaroval(a) napětí.
18. a. Jestliže to potěší druhou osobu, mohl(a) bych ji nechat dále zastávat její názory.
b. Nechám ji zastávat některé z jejích postojů, jestliže ona mi nechá zastávat některé z mých.
19. a. Pokouším se dostat všechny starosti a problémy okamžitě na povrch.
b. Snažím se odložit problém do té doby, až budu mít čas si vše promyslet.
20. a. Pokouším se hned propracovat k našim odlišnostem.
b. Snažím se najít přijatelnou kombinaci zisků a ztrát pro nás oba.
21. a. Když se přistoupí k jednání, snažím se být ohleduplný(á) k přáním druhé osoby.
b. Vždy se přikláním k přímé diskuzi o problému.
22. a. Snažím se najít postoj, který je uprostřed mezi jeho a mým.
b. Prosazuji svá přání.
23. a. Velmi často usiluji o uspokojování všech našich přání.
b. Jsou okamžiky, kdy nechávám ostatním odpovědnost za řešení problému.
24. a. Jestliže se postoj druhé osoby zdá být pro ni velmi důležitý, snažil(a) bych se jí vyhovět.
b. Snažím se přesvědčit druhou osobu ke kompromisu.
25. a. Snažím se jí ukázat logiku a výhody mého postoje.
b. Když se přistoupí k jednání, snažím se být ohleduplný(á) k přáním druhé osoby.
26. a. Navrhuji zlatý střed.
b. Téměř vždy usiluji o uspokojování všech našich přání.
27. a. Někdy se vyhýbám postojům, které by vyvolaly polemiku.
b. Jestliže to potěší druhou osobu, mohl(a) bych ji nechat dále zastávat její názory.
28. a. Obvykle si stojím za svými cíli.
b. Obvykle vyhledávám pomoc druhého při hledání řešení.
29. a. Navrhuji zlatý střed.
b. Mám pocit, že odlišnosti nestojí vždy za znepokojení.
30. a. Snažím se nezranit city druhého.
b. Vždy se podělím o problém s druhou osobou, takže ho můžeme vyřešit společně.

Následuje tlačítko VYHODNOTIT. Po jeho zmáčknutí tabulka s otázkami zmizí a vypočte se score podle následující tabulky, která se nezobrazuje

Č Volba 1. 2. 3. 4. 5.
1 a b       a b
2 a b   b a    
3 a b a       a
4 a b     a   b
5 a b   a   b  
6 a b b     a  
7 a b     b a  
8 a b a b      
9 a b b     a  
10 a b a   b    
11 a b   a     b
12 a b     b a  
13 a b b   a    
14 a b b a      
15 a b       b a
16 a b b       a
17 a b a     b  
18 a b     b   a
19 a b   a   b  
20 a b   a b    
21 a b   b     a
22 a b b   a    
23 a b   a   b  
24 a b     b   a
25 a b a       b
26 a b   b a    
27 a b       a b
28 a b a b      
29 a b     a b  
30 a b   b     a

Místo tabulky s otázkami se po vypočtení score zobrazí následující tabulka, kde je vypočtené score vyplněné:
Boj Řešení Kompromis kompromis vyhnutí zahlazení
sečtené score sečtené score sečtené score sečtené score sečtené score sečtené score
pod tabulkou se zobrazí následující legenda a graf:

Boj: -vystoupíte za něco, o čem věříte, že je správné, nebo se prostě snažíte zabodovat sami pro sebe. Znamená využití citové, intelektuální, mocenské nebo jiné převahy k prosazení vlastního názoru a nerespektování zájmů ostatních. Obvykle vyvolává odpor nebo otevřený střet, pokud je váš protivník stejně silný jako vy.

Řešení: -vyžaduje společnou práci s partnerem/partnery na hledání řešení, které co nejvíce uspokojuje obě strany. Vyžaduje podrobnou vzájemnou analýzu zájmů a hledání alternativ řešení. To ovšem vyžaduje čas a energii.

Kompromis: -partneři hledají rychlé a praktické řešení, které uspokojí obě strany. Zaměřují se méně na kvalitu dosaženého řešení ve prospěch vyváženosti oboustranných ústupků.

Vyhnutí: - pasivní přístup - předřazuje zájmy jiných lidí před vaše vlastní. Přeženete-li to, ztrácejí k vám lidé respekt a disciplína upadá.

Zahlazení: - odložení konfrontace, předstírání, že problém neexistuje. Obvykle je pro všechny strany stresující a vytváří komunikační problémy.

Pro různé situace se hodí odlišné přístupy k řešení konfliktů. Zvažte předkládané okolnosti a rozhodněte, který z pěti základních přístupů - vyhnutí, boj, zahlazení, kompromis, řešení - je optimální. U každé situace z následujícího seznamu vyberte optimální přístup. Nejméně ke dvěma situacím v duchu přiřaďte konkrétní příklad úspěšného řešení, který znáte ze své praxe.

Situace:
 1. Konflikt trvá již dlouho a ohrožuje dosažení firemních / týmových cílů
 2. Celá záležitost je pro druhou stranu mimořádně důležitá a vám záleží převážně
 3. Záležitost je středně důležitá, avšak není čas na klasický postup řešení problémů.
 4. Zjistíte, že nejste v právu.
 5. Víte, že jste v právu, avšak druhá strana není připravena naslouchat vašim důvodům.
 6. Potenciální nebezpečí ze střetu převyšuje výhody plynoucí z vyřešení.
 7. Je třeba získat čas k vyprchání emocí nebo k doplnění informací.
 8. Druhá strana je připravena zneužít jakékoli ochoty ke kompromisu nebo hledání řešení.
 9. Musí být prosazeno nepříjemné řešení.
 10. Dva stejně mocní protivníci mají vzájemně se vylučující cíle.
 11. Je třeba získat čas k vyprchání emocí nebo k doplnění informací.
 12. Celá věc je příliš důležitá - kompromis nestačí.
 13. Někdo jiný je lépe vybaven k vyřešení problému a vy očekáváte, že zasáhne.
 14. Dočasné řešení v této chvíli postačí.
 15. Jedná se o bouři ve sklenici vody.
 16. Je obzvláště důležité dojít k vysoce kvalitnímu řešení.
 17. Nejste oprávněni hledat řešení.
 18. Jedná se o krizovou situaci vyžadující rychlé a rozhodné řešení.
 19. Celá záležitost vyžaduje u všech zúčastněných zaujetí pro prosazování rozhodnutí.
 20. Úspěch vyžaduje vysokou míru porozumění u všech zúčastněných.
 21. Ostatní váhají vyjádřit své stanovisko a vy chcete dát najevo, že je respektujete a že si chcete vyslechnout jejich názory.
Pro zobrazení obrázku v plné velikosti klikněte na náhled.