Co se děje nového?

Děkujeme Vám všem, kdo jste se do projektu zapojili a v dalších letech se s námi můžete setkávat v centru dialogu na www.centrum.agora-praha.cz.

Jdeme do finále – rok 2008

Hlavní výstup projektu - modulový program TVOŘIVÝ DIALOG je zpracován a proběhlo také úspěšné testování vybraných částí programu v pilotních seminářích 26.-28. listopadu 2007 a 14. - 16. ledna 2008. Fotografie z 1 semináře najdete zde. Fotografie z druhého semináře najdete zde. Program si můžete stáhnout zde. Fotografie z workshopu k projektu TVOŘIVÝ DIALOG a slavnostního předání certifikátů účastníkům pilotních programů z 11. prosince 2007 si můžete prohlédnout zde

Podrobnější informace o projektu a jeho záměrech najdete v článku:

"Tvořivý rozhovor o TVOŘIVÉM DIALOGU"   v časopise Personál únor/2007

Nebo si o ně můžete napsat na:

Závěrečná konference projektu proběhla 29.4. 2008 v Praze
Pozvánku a program si stáhněte zde
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Ukázku e-learningového zpracování výstupů projektu Tvořivý dialog najdete zde

Aktivity v rámci projektu dostupné i veřejnosti 2007-2008:

"Umění dialogu a argumentace s kulturami blízkými i vzdálenými"

Cyklus setkání přibližující hodnoty, postoje, přesvědčení a chování lidí ze zemí blízkých i vzdálených organizuje Agora-Praha, o.s. ve spolupráci s Lidovou univerzitou Městské knihovny v Praze. Setkání se konají v malém sále Městské knihovny v Praze 1, Mariánské náměstí a to jednu měsíčně, v pondělí od 19. 00 hodin. Průvodcem a moderátorkou setkání je Ivana Hospodářová, která si zve zajímavé hosty, kteří v dané zemi pracovali, žili nebo studovali a také příslu‘níky dané kultury, kteří žijí a pracují nebo studují v České republice. Společný dialog o odlišnostech i společných hodnotách, komunikačních a argumentačních vzorcích se kterými se hosté setkání setkali a do kterého se můžete zapojit svými zkušenostmi i vy.

Akce 2008

28. leden 2008: Jsou Němci opravdu tak precizní, pořádkumilovní, organizačně schopní a věcní?

3. březen: Umění argumentace a obrana proti manipulaci

31. březen: Vietnamci mezi námi

28. duben: Ukrajina není RuskoAkce 2007

17. prosinec 2007: Jací jsou Francouzi? Šarmantní, temperamentní, hrdí, nebo také ... ?

26. listopad 2007: Amerika není jen Hollywood a Američané nejsou jen Yankees. Fotografie ze setkání najdete zde

29. říjen 2007: Mnoho tváří Indie: Posvátné krávy, specialisté na informační technologie, svatí muži i skvělí obchodníci.

24. září 2007: Japonsko včera a dnes: Umí Japonci vůbec říci "ne"? Mohu si tykat s Japoncem?

17. březen 2007: Tvořivý dialog se skupinou Umí Japonci vůbec říci "ne"? Mohu si tykat s Japoncem?

17. a 29. leden 2007: Argumentace a obrana proti manipulaci

Informace o aktivitách pro veřejnost budou pokračovat i v roce 2009 a najdete je také na stránkách Městské knihovny v Praze http://lu.mlp.cz , nebo agora-praha.cz

Fotografie ze setkání projektového týmu s partnery 12.12.2006