Děkujeme Vám všem, kdo jste se do projektu zapojili a v dalších letech se s námi můžete setkávat v centru dialogu na www.centrum.agora-praha.cz.

Oč nám jde

Dialogu se stále učíme, dialogu, který znamená komunikaci s respektem vůči druhé straně a jejímu širšímu okolí, dialogu, který usiluje o společné hledání a objevování. Toto je pro nás základní hodnota a cíl, ke kterému míříme.

V širším slova smyslu nám jde o rozvoj komunikační a prezentační kultury jako takové. K jejímu zdokonalení potřebujeme znalosti, dovednosti a nástroje. Dialog a komunikace vyžaduje jistě vrozené schopnosti, ale mnohému se dá naučit a posléze schopnosti a dovednosti dále kultivovat.

Lidé ve všech profesích jsou často vystavováni realitě, která se vyznačuje využíváním řečnických dovedností k ovlivňování druhých, vnímáním komunikace jako nástroje, který pomáhá manipulovat druhé tam, kam chceme my, komunikace jako prodejního nástroje. Umění vést dialog a komunikovat v občanském sdružení Agora – Praha chápeme jinak. Komunikaci a dialog vnímáme především jako přirozenou a tvořivou výměnu energie, vzájemné dávání a braní, jako cestu k lepším vztahům, porozumění a respektu.